Ekom spesialist


Elektrisk anlegg skap

Innehar EKOM autorisasjon for installasjon av tele/data, kabel-tv, brann og innbrudds-sikring. Tilpasser løsninger til ditt behov.

  • Tele-/dataløsninger.
  • Brann- og innbruddssikring.
  • Kabel-TV og multimedialøsninger.
  • Høy komfort.

Jeg er interessert i: