Sikringsskap og når du bør bytte


Service av sikringsskap

Bytte av sikringsskap og er prisen for et nytt verdt det?

 

Systematisk kontroll av sikringsskap er ekstremt viktig. Vi bruker mer strøm nå enn for 20 år siden, har du tenkt over hvor mange strømkomponenter du bruker daglig? Det er en kjent sannhet at feil i det elektriske anlegget utgjør en vesentlig del av brannene i Norge hvert år. Sikringsskap er viktig å kontrollere via service og eventuelt bytte ved behov.

 

I DSBs brannstatistikk fra 2018 viser at brann i enebolig og boligblokker står for nesten 3 av 4 boligbranner. Brannen oppstår som oftest på kjøkkenet i de kalde vintermånedene på ettermiddagene når folk kommer hjem fra jobb og skal lage mat og benytter seg av komfyren og elektriske apparater.

Når bør du bytte sikringsskap?

Er det nødvendig å bytte ut gamle skrusikringer med automatsikring dersom de virker? I dag bruker vi mye mer strøm enn for 20 år siden og det kreves mye av et sikringsskap for å unngå problemer. De elektriske komponentene i sikringsskapet har gått igjennom store forandringer, men likevel har fortsatt 1 av 3 boliger et el-anlegg som ikke er beregnet for moderne strømforbruk.

 

Det er ingen krav til utbytting av gamle sikringsskap dersom du ikke har gjort noen endringer i anlegget ditt, eller pusset opp badet eller kjøkkenet. Men moderne elektriske apparater har et mye høyere elektronisk nivå og eldre sikringsskap kan få feil på eldre jordfeilbrytere, eller bli ødelagte. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001 og de hjelper med å unngå fare for elektrisk støt eller brann.

 

Du bør bytte ut sikringsskapet ditt dersom du må bytte ut varme sikringer, opplever å få støt, har et utdatert el-anlegg eller at sikringsskapet er uegnet for ditt strømforbruk. Det er billigere å bytte nå, enn å vente på en eventuell brann. Husk at kobling av sikringsskap skal gjøres av fagkyndige, ellers kan det bli dyrt for deg om det senere skulle oppstå et uhell på grunn av slett arbeid.

Feil i el-anlegg koster

Systematisk kontroll av elektriske anlegg kan spare deg for store summer og samtidig kan du få forsikringspremie ved å være føre var. TRG-elektro anbefaler å bruke sertifiserte kontrollører minst hvert 5 år. Feil i anlegget kan gi livsfarlig støt og det er mye større fare for at det kan oppstå brann.

 

Du kan enkelt bytte ut noen kurser eller investere i nytt sikringsskap, det er viktig å ta grep før det er for sent. Feil på elektriske anlegg er i verste fall livsfarlig, en komplett utskiftning av sikringsskapet kan bli veldig dyrt, men brann i gamle sikringer er en mye verre prislapp å betale.
 

  Spør oss om råd

   

  Les mer om det kan være tide på bytte av sikringsskap: tegn du bør vite om for eldre hus.

  Første sikringsskap

  Ingeniør Andreas Nygård tegnet det første Sikringsskapet i 1929. Sikringsskapet er et skap i bygninger der alle sikringene samles, de skal forhindre overbelastning på bygningens elektriske ladesystem. I moderne tider har sikringsskapet utviklet seg og nå har man normalt hovedsikringer i tillegg til sikringer per elektriske kurs. Tidligere ble det brukt smeltesikringer i porselen, mens nå har skapene automatsikringer i tillegg til jordfeilbryter, overspenningsvern og en kWh-måler.

  Bred kunnskap og mer enn 20 år i bransjen

  Måling i sikringsskap

  Måling i sikringsskap

  TRG-elektro tilbyr komplett installasjon og kan levere alle typer elektroinstallasjoner til alle typer bygg. Mannskapet i TRG-elektro er spesialisert på drift, service og vedlikehold av elektroinstallasjoner.

   

  Ta kontakt og bestill time for å skifte eller oppgradere sikringsskapet ditt i dag! Vi har åpent fra 0800 til 1600.

   

   Spør oss om råd