Sikre hjemmet ditt med Sikringens El-sjekk

Sikre hjemmet ditt med Sikringens El-sjekk!

Ta vår El-sjekk

Har du ikke et velfungerende elektrisk anlegg, kan det fort gå galt og i verste tilfelle føre til brann i hjemmet ditt. Er sikringene dine varme? Er stikkontaktene eller bryterne dine brunbrente? Da er det fare på ferde og vi anbefaler deg å ta en El-sjekk. Du er selv ansvarlig for det elektriske anlegget i boligen din.

Det er boligeiers ansvar at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid tilfredsstiller krav i hht. Forskrift om Elektriske lavspentanlegg. Boligeier er eier av anlegget og det er dennes ansvar at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeier er også ansvarlig for at det ikke tilkobles elektriske utstyr som kan skade liv eller eiendom.

Leietaker har vedlikeholdsansvar for det elektriske utstyret i boligen som kontakter, brytere, komfyr, lamper, oppvaskmaskin, vaskemaskin, TV ol.

Ca. 40 prosent av samtlige branner skyldes uvettig bruk av elektrisk utstyr eller feil på de faste installasjonene.

Å ta en EL-sjekk er en god investering og det skaper tryggere rammer. Du er selv ansvarlig for at anlegget ditt er i velfungerende og forskriftsmessig stand. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med en EL-sjekk eller du kan teste din bolig selv med vår app.

Ta vår El-sjekk, det tar kun noen få minutter.
Appen gir deg en indikasjon på tilstanden på ditt elektriske anlegg. Resultatet er IKKE en godkjent sertifisering av anlegget.